Algemene voorwaarden

 1. Een verkoop komt pas tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper.
  Een begin van uitvoering geldt als bevestiging , tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

 2. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke verklaring van de verkoper. In geval van annulering is er door de klant aan ons een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30%. Deze vergoeding komt overeen met het voorschot van 30% op het totaalbedrag van de bestelling.

 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

 4. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.

 5. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten die niet binnen de acht dagen na levering geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard.

 6. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van €75 en met nalatigheidsintresten van 10% per jaar. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is en het Belgisch recht is steeds van toepassing.
                                                                                                                                                       
 7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is en het Belgisch recht is steeds van toepassing.